מדיניות שמירת הפרטיות באתר מדקורט

מסמך זה מתייחס לדרכי האיסוף, השמירה והשימוש בפרטיו האישיים של המשתמש באתר האינטרנט www.medcourt.co.il (להלן: "האתר") שמנהלת ומפעילה חברת "שמר - שרותי מבדקים רפואיים" ח.פ. 511271702, מרח' וינגייט 2, חיפה (להלן: "הנהלת האתר").

מדיניות זו מתארת את הזכויות והאפשרויות העומדות בפני המשתמש בהקשר זה. מדיניות זו מהווה חלק מתקנון השימוש באתר.

במסמך זה, המונח "המשתמש" מתייחס לכל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר משתמש באתר, רשום בו, או מציע שירותיו בו.

קבלת המשתמש את תנאי השימוש באתר מהווה הסכמה וקבלה של מדיניות שמירת הפרטיות.

התחייבות לשמירת מידע אישי

משתמש הנרשם לאתר מתבקש לספק פרטים אישיים כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון וכו'. הנהלת האתר עשויה לאסוף מידע נוסף על המשתמש בזמן גלישתו באתר. הנהלת האתר עשויה לאסוף פרטים על תדירות השימוש של המשתמש באתר, משך השהייה שלו באתר וכל סוגי מידע באתר בהם מתעניין המשתמש.

הנהלת האתר רשאית לצפות בתוכן שהעלה או קיבל המשתמש באתר (כגון הודעות), ובמומחים/עורכי דין אשר נצפו ע"י המשתמש.

מידע נוסף אפשר שייאסף בזמן החלפת מסרים בין הנהלת האתר למשתמש, למשל דרך תקשורת עם שירות לקוחות.

במידה ומשתמש עושה שימוש באתר ללא הרשמה או כניסה, אין אפשרות לשייך אליו מידע אשר נאסף בנוגע אליו.

השימוש במידע של המשתמש

הנהלת האתר תשתמש במידע האישי של המשתמש שנמסר לה בתהליך ההרשמה למטרות הבאות בלבד:

 • לאפשר למשתמש שימוש באתר וקבלת שירותים שהאתר מציע
 • לשפר ולהתאים את השירותים באתר עבור המשתמש
 • לספק למשתמש עזרה ולטפל בתלונות
 • לשלוח למשתמש מידע בגין עדכונים ושדרוגים באתר
 • לאפשר תקשורת בין המשתמש לבין משתמשים אחרים, וכן בינו לבין הנהלת האתר
 • לאסוף עמלות המגיעות לאתר
 • לנקוט בפעולות הנדרשות במקרים של מחלוקת או תהליך משפטי בין המשתמש לבין האתר או בינו לבין משתמשים אחרים
 • לשלוח מפעם לפעם חומר פרסומי ושיווקי לגבי האתר או לגבי גוף שלישי אחר

המידע האישי של המשתמש לא יועבר לשום מפרסם מחוץ לאתר ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש.

העברת אינפורמציה אישית של המשתמש לאחרים

הנהלת האתר אינה מוכרת או משאילה את המידע האישי של המשתמש לגופים שלישיים למטרות שיווקיות.

הנהלת האתר עשויה לשתף את המידע האישי של המשתמש עם אחרים במקרים בהם נתקבל אישור מיוחד מהמשתמש, או במקרים הבאים:

 • עורך דין: במידה ויפנה למומחה/ים לקבל חוות דעת
 • מומחה: במידה ועורך דין יחפש מומחה לכתיבת חוות דעת
 • עורך דין: במידה וישתתף בפורום בדיון כלשהו
 • עורך דין: במידה ויגיש דרך האתר בקשה לחברת איסוף חומר רפואי
 • כאשר הנהלת האתר סבורה שהמשתמש לא עמד בתנאי השימוש באתר או הפר את התקנון הנ"ל, או ביצע פעולה שהיא בניגוד להוראת חוק או לרגולציה כלשהי, ותרצה לחלוק את פרטיו עם גורמי החוק
 • בכל מקרה של אי הסכמה בין המשתמש להנהלת האתר או למשתמש אחר באתר, בהקשר לשירותים באתר
 • בכל מקרה בו הנהלת האתר תאמין בביטחון שהעברת פרטיו האישיים של המשתמש הכרחית למניעת נזק או עבירה
 • במידה והאתר יעבור לפעול בפלטפורמה שונה או ינוהל ע"י גוף משפטי אחר
 • במידה ותעבור הנהלת האתר לפעול עם חברות בת או אחיות, לאחר בדיקה שהשימוש שלהן במידע זה יתאים לתנאי השימוש באתר וכן מדיניות שמירת הפרטיות

בטחון שמירת המידע

הנהלת האתר הטמיעה מערכות, טכנולוגיות ופרוצדורות על מנת להבטיח את שמירת המידע האישי של המשתמש ולהוריד למינימום את הסכנה של גניבת מידע או אובדן מידע, אולם אין ביכולתה להבטיח בטחון מוחלט.

כך שעל אף המאמץ הגדול להבטיח את שמירת פרטיות המשתמש, אין הנהלת האתר מתחייבת לביטחון של 100%.

הנהלת האתר אינה מתחייבת שבסיס הנתונים חסין מפריצה, גניבה, טעויות עובדים או מחדל אחר כלשהו.

שמירת חסיון על חומר רפואי של לקוחות עורכי הדין

מידע רפואי ייחשף ע״י עוה"ד למומחה שכותב את חוות הדעת בלבד, וחשיפה זו הינה באחריות עורך הדין.

הרופא המומחה מחויב לשמירת סודיות ונאסר עליו לצלם או להדפיס חומר רפואי אליו נחשף באתר.

שאר המומחים המנהלים משא ומתן מול עוה"ד לא ייחשפו לחומר זה, אלא רק אם עוה"ד ימצא זאת רצוי והכרחי ויאפשר להם צפייה בחומר.

שינויים במדיניות זו

הנהלת האתר רשאית מזמן לזמן לשנות את מדיניות שמירת הפרטיות.

השינויים יכנסו לתוקף 30 ימים לאחר פרסומם באתר.

המשתמש מאשר להנהלת האתר לשנות את מדיניות הפרטיות זו בכל עת.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שכניסה שלו לאתר לאחר שינויים במדיניות הפרטיות, תהווה הסכמתו לשינויים.

הנהלת האתר ממליצה לעיין במדיניות הפרטיות באופן תקופתי.

פרטי הקשר של הנהלת האתר

משרדי מכון שמר / מדקורט

שדרות וינגייט 2, חיפה.

ת.ד. 3229, חיפה.